Historia Dworku

Historia Dworku Bogdanka 

Położenie

Dworek położony jest we wsi Trzebin – osadzie znajdującej się 2 km na południe od Człopy. Miasto i Gmina Człopa zajmują południowo-zachodnią część Pojezierza Wałeckiego w Województwie Zachodniopomorskim. Należące do Drawieńskiego Parku Narodowego tereny nazywane są „Krainą 101 jezior”. Słyną z licznych jezior o czystej wodzie, pięknych obszarów leśnych oraz bogactwa fauny i flory. Wieś, położona przy szosie Człopa – Wieleń, otoczona jest wzgórzami morenowymi, z jeziorem Trzebińskim i potokiem Młyńskim w części północnej.

Rys historyczny

Wieś Trzebin istniała już w XIV wieku. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1381 roku. W pierwszej połowie XIX wieku niemal cała wieś spłonęła, a z dawnego folwarku szlacheckiego pozostały jedynie resztki zadrzewienia – bez dworu i zabudowy gospodarczej. W oparciu o mapy i widoczne na nich zabudowania, wraz z końcem XIX wieku wybudowano tu kolejny dwór, przeznaczony prawdopodobnie dla rządców oraz założono niewielki park krajobrazowy. Według źródeł w budynku mieściła się szkoła dla dziewcząt – przyszłych gospodyń i chłopców – zarządców ziemskich. Dworek często zmieniał właściciela. Przypuszczalnie w latach 20. XX wieku należał do majora Hugo Grimma – jednego z największych ówcześnie właścicieli gruntów ziemskich na tych terenach. Po II wojnie światowej posiadłość oraz grunty dawnego folwarku szlacheckiego zostały upaństwowione. Obecnie Trzebin jest typową wsią chłopską na Ziemi Wałeckiej.

Współczesność

Zespół dworsko-parkowy położony jest na północno-wschodnim obrzeżu wsi. Od bramy do dworku prowadzi droga dojazdowa, przechodząca przez niemal stumetrowy dziedziniec. W tle znajdują się zabudowania gospodarcze. Budynek, umieszczony na liście zabytków, jest w trakcie renowacji. Odnowiona i uwspółcześniona została już część hotelowa. Bezpośrednie otoczenie dworu stanowi park porośnięty wieloma gatunkami drzew, m.in. dębem, jesionem, bukiem, klonem, kasztanowcem, modrzewiem czy lipą. W okolicy znajdują się liczne zarybione stawy i jeziora, wielobarwne łąki, a także pola orzechowe – wszystko to na powierzchni blisko 90 ha.